Kono Subarashii Biyaku de Kimeseku wo 2

Shipping from Japan
Get ready for a great new hentai doujinshi parodying Yunyun from Konosuba, who's been given some inappropriate aphrodisiac potion that turns her into a sex machine!
Out of stock
You’ll receive reward points for purchasing this item.

About the product

Product Description

circle: Takuen Tiramis
artist: Kobo
genre: Konosuba/Yunyun

Extra Info

SKU: NDJ2491

Catalogs